Voyage & Gourmet

Set-Jetting: Xu hướng "du lịch phim trường" đang thu hút giới trẻ là gì?

Xu hướng du lịch thú vị mới mang tên Set-Jetting (du ngoạn theo bối cảnh) sẽ đưa khách du lịch đến phim trường của các bộ phim và chương trình truyền hình mà họ yêu thích.

person adult male man hat wheel face female woman smoke

Tags

Related Articles

Recommended posts for you