Voyage & Gourmet

The Macallan A Night On Earth: Bóc tách chất liệu dệt nên thiết kế mùa lễ hội

Là thức uống mạch nha đơn cất tôn vinh những truyền thống độc đáo của lễ hội đón năm mới nổi tiếng Hogmanay, tặng phẩm giới hạn A Night On Earth là kết quả cho lần hợp tác đầu tiên giữa The Macallan và nhà thiết kế tài hoa Erica Dorn.

liquor alcohol beverage drink

Recommended posts for you