Voyage & Gourmet

Theo dấu "Hành trình Di sản", trải nghiệm kỳ nghỉ tinh hoa trên biển ngay tại Việt Nam

Với thông điệp “Hành trình di sản”, du thuyền Essence Grand Halong Bay Cruise mang theo tâm niệm và hoài bão của những người nặng lòng với du lịch biển của đất nước: đưa du khách đến với những hải trình di sản của tổ quốc, và mang du lịch biển của Việt Nam vươn tầm thế giới.

transportation vehicle yacht boat nature outdoors sky person chair furniture

Recommended posts for you