Voyage & Gourmet

VCRE ký kết hợp tác cùng biểu tượng phong cách sống toàn cầu Nobu Hospitality

Công ty Bất động sản Bản Việt (VCRE) và Nobu Hospitality (Nobu), biểu tượng toàn cầu về phong cách sống sang trọng, chính thức công bố hợp tác chiến lược nhằm phát triển các dự án nhà hàng, khách sạn và căn hộ tại Việt Nam. 

city condo urban high rise cityscape summer car tower person building complex

Recommended posts for you