Watches & Jewelry

Bên trong Botanica: Blue Book 2022 của Tiffany & Co.

Các thiết kế hiện đại và sáng tạo lấy cảm hứng từ hệ thực vật quen thuộc, từ hoa lan đến cây tật lê, chiếm vị trí trung tâm trong bộ sưu tập đồ trang sức cao cấp của Tiffany & Co. 

person human evening dress clothing fashion gown robe apparel

Recommended posts for you