Watches & Jewelry

L'OFFICIEL JEWELRY SPECIAL ISSUE: Première Édition Originale - Một tinh thần Pháp

35 năm sau lần ra mắt chiếc đồng hồ đầu tiên của thương hiệu ± Première ± CHANEL mang đến phiên bản mới mang tên Première Édition Originale, mang trên mình đầy đủ những mật mã phong cách của thương hiệu, nhưng với những nét tinh chỉnh mới. 

finger hand person accessories adult female woman face head jewelry

Recommended posts for you