Watches & Jewelry

Những thương hiệu trang sức huyền thoại và các biểu tượng bị quên lãng

Chắc hẳn ai cũng biết những thiết kế mang tính biểu tượng của những nhà kim hoàn có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn một thế giới khác của những loại trang sức ít được biết đến, nhưng vẫn là những di sản vô giá theo thời gian.

Recommended posts for you