Watches & Jewelry

Viên kim cương lớn nhất thế giới thuộc về ai?

Viên kim cương thô lớn nhất trên thế giới, còn được biết đến với cái tên Cullinan I, hiện chiễm chệ trên một trong những chiếc vương miện quý giá nhất Đế quốc mặt trời. Nhưng đó là một viên đá "bị đánh cắp".

person human accessories accessory

Recommended posts for you