Art & Design

[Our Voice]: Khi nghệ thuật trở thành xa xỉ phẩm

Chúng ta hãy mong đợi nhiều hơn vào năm 2023, ngay cả khi chúng ta không biết chính xác nó sẽ diễn ra như thế nào.

floor indoors museum building architecture interior design
Khung cảnh bên trong Pinault Collection, tại toà nhà Bourse de Commerce, Paris, Pháp; là nơi quản lý bộ sưu tập nghệ thuật của gia đình Pinault. Ảnh: Aurélien Mole. Nguồn ảnh: fineartmultiple.com

Recommended posts for you