Art & Design

Nhà đấu giá Bonhams rao bán bức tranh chưa từng thấy của Mai Trung Thứ

Phiên đấu giá cũng sẽ giới thiệu bộ sưu tập cá nhân của cố nghệ sĩ Shirley Hui, nhà đồng sáng lập Galerie La Vong – phòng trưng bày dành riêng cho nghệ thuật đương đại Việt Nam đầu tiên ở Hong Kong.

art painting person face head

Recommended posts for you