Art & Design

[Ô by L'OFFICIEL Vietnam] Thảo Đan - người đứng sau không gian 3D của L'OFFICIEL Vietnam

Nghệ sĩ tài năng Thảo Đan chia sẻ cùng L'OFFICIEL về chặng đường sáng tạo và tác phẩm của mình ở triển lãm "Ô by L'OFFICIEL Vietnam"

person human face

Tags

Recommended posts for you