Business

Chopard vướng cáo buộc ăn cắp ý tưởng từ Tiffany

Không trùng thiết kế cũng chẳng giống về thông điệp. Lý do gì khiến Chopard rơi vào danh sách đen của Tiffany cũng như cả ngành thiết kế giao diện ở đại lục?

clothing apparel person human female

Tags

Recommended posts for you