Business

Gọi vốn 100 tỉ đô, Shein có bền vững?

Theo Business of Fashion, Shein, gã khổng lồ thương mại điện tử thời trang nhanh của Trung Quốc đang đàm phán để có được mức định giá khoảng 100 tỉ USD cho vòng tài trợ mới.

person human female clothing apparel woman people

Recommended posts for you