Business

Hướng đi mới giúp ngành thời trang xa xỉ tiếp cận khách hàng hậu Covid-19

Rõ ràng, Covid-19 đã gây ra những ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là ngành thời trang xa xỉ, khi hầu hết mức doanh thu đều đến từ các hoạt động du lịch và mua sắm trực tiếp. Tuy nhiên, nếu nhìn theo hướng tích cực, thì lệnh hạn chế đi lại đã vô tình mở ra những hướng đi mới trong việc tiếp cận khách hàng.
person human clothing apparel

Tags

Recommended posts for you