Local

PHẢI XANH: Millennials và Gen Z yêu thích sự bền vững, thương hiệu Việt có nên lo lắng?

Gen Z và Millennials đang đòi hỏi sự bền vững nhiều hơn ở các thương hiệu xa xỉ, đặc biệt là nếu đánh hơi về hành động “Greenwashing", họ sẽ ngừng ủng hộ ngay lập tức.

Local