Local

"Yêu nữ xài hàng hiệu giả" hiểu gì về IPR?

Tại sao những người nổi tiếng và "Yêu nữ hàng hiệu" vẫn lựa chọn những mặt hàng giả thay vì mua đồ hàng hiệu chính hãng, mặc kệ những "ê chề" khi thương hiệu chính hãng và người tiêu dùng lên tiếng tẩy chay?

Local