Love & Life

Digital Minimalism: Tập sống tối giản và hài hòa trên mạng xã hội

Triết lý sống tối giản nằm ở không gian sống gọn gàng và một tâm trí tối giản. Trong kỷ nguyên số, chúng ta có thêm những không gian sống khác trên mạng xã hội, và sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu làm việc từ xa có thể sẽ dẫn tới tình trạng quá tải, căng thẳng và mệt mỏi. Làm thế nào để chúng ta có thể sống tối giản trên mạng xã hội?

Love & Life