Style

Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto - Tuyên ngôn lẫy lừng của một nhà thiết kế

Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto là triển lãm đầu tiên ở Úc tập trung tôn vinh những góp quan trọng của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp, Gabrielle Chanel, cho nền thời trang thế kỷ 20, diễn ra từ ngày 04/12/2021 đến hết ngày 25/4/2022 ở Melbourne, Úc.

Style