Documentary

Opinion: Bền vững trong thời trang có phải là xu hướng nhất thời?

Tiêu chuẩn sống trong thời đại mới đòi hỏi sự minh bạch hơn trong tác động môi trường của thời trang. Điều này bao gồm việc có một cái nhìn sáng suốt hơn về trạng thái bền vững của ngành công nghiệp xa xỉ này

paris person human clothing apparel handbag accessories accessory bag purse

Tags

Recommended posts for you