L'O Love

Kim Jones bắt tay Marc Jacobs, kỷ niệm 25 năm túi Fendi Baguette

Vừa diễn ra vào ngày 9/9, show diễn Fendi 25 Years of Baguette tại New York chứng kiến mối hợp tác chưa từng thấy trước đây.

Marc Jacobs phác thảo các thiết kế hợp tác cùng Fendi. Ảnh: Annie Leibovitz, Vogue, tháng 10 năm 2022.

Recommended posts for you