L'O Love

Dior 62-22: Biểu tượng thanh lịch đến từ tương lai của Dior

Với mũi giày hình vuông mỏ vịt và gót hình dấu phẩy, Dior 62-22 mang trong mình di sản của một thương hiệu Pháp, nhưng không vì thế mà chối từ những yếu tố hiện đại.

clothing apparel text person human

Recommended posts for you