L'OFFICIEL Vietnam

#ProudlyVietnamese Women of Our Time - Về Làng: Chuyến đi đầu tiên

Trong khuôn khổ của chiến dịch Women of Our Time by L’OFFICIEL Vietnam 2022, những thành quả đạt được kể từ dự án WOMEN OF OUR TIME - NỞ, đến dự án WOMEN OF OUR TIME - VỀ LÀNG, đã vun đắp nên một chuyến đi đầy ý nghĩa trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua.