Local

Duc Studio: “Nếu thấy tụi mình bán một chiếc áo ‘nhàm chán’, vui lòng lộn nó ngược lại”

Cùng L’OFFICIEL Vietnam trò chuyện với Nguyễn Minh Đức và cảm hứng sáng tạo đặc biệt đằng sau Duc Studio.

furniture person table desk sitting laptop pc electronics couch hat
NTK Nguyễn Minh Đức, người sáng lập thương hiệu Duc Studio

Tags

Recommended posts for you