Local

Trao đổi mở: “Bạn sẽ được trả bao nhiêu khi trở thành NTK thời trang?”

Đối với thị trường nội địa, mức lương của người làm sáng tạo nói chung và người làm thời trang nói riêng có đang quá thấp?

clothing apparel person human evening dress fashion gown robe wood female

Tags

Recommended posts for you