Love & Life

Năm mới, bạn đã có kế hoạch "chăm mình" chưa?

Mỗi ngày, bạn dành bao nhiêu thời gian để “chăm mình” (tự chăm sóc chính mình)?

Với nhiều người, đây quả thật là một điều xa xỉ, vì họ không đủ thời gian để ăn, để ngủ, deadline thì vẫn đuổi sát nút thì làm gì còn thời gian để “self-care”. Và bạn cũng biết rằng, thời gian thì không bao giờ là thiếu, nếu việc đó đủ quan trọng với bạn.

dress formal wear wedding gown gown fashion hat person evening dress bride woman

Tags

Recommended posts for you