Style

Thảm đỏ BAFTA 2022: Dàn sao nền nã với tinh thần hướng về Ukraine

Với vai trò một giải thưởng uy tín, BAFTA năm nay đã làm tròn nhiệm vụ tôn vinh điện ảnh, đồng thời truyền tải những thông điệp hoà bình cùng giàn khách mời nổi tiếng ngay trên thảm đỏ.

evening dress clothing fashion robe gown apparel necklace accessories jewelry person

Tags

Related Articles

Recommended posts for you