Voyage & Gourmet

Hậu vị hạnh phúc trong từng bữa ăn tại FEURO

FEURO là một cloud kitchen (mô hình ẩm thực chỉ có bếp mà không có nhà hàng vật lý) nằm ở quận 2, Sài Gòn. Ra đời vào một ngày mùa hè tháng Sáu, FEURO mang đến cho thực khách Sài thành thêm nhiều lựa chọn đa dạng, đậm màu sắc Á đông mà cũng không kém phần tinh tế từ Âu châu với nhiều hình thức phục vụ khác nhau.

meal food

Recommended posts for you