Business

Mở cửa hàng thời trang: Thế nào là cửa hàng Metaverse và đâu là những xu hướng mới?

Từ hợp nhất dịch vụ bán hàng online và offline, đến các ý tưởng sáng tạo để làm sự kiện tại cửa hàng,... có khá nhiều cách thức mới để các cửa hàng vật lý bán lẻ truyền thống nâng cấp chính mình trong năm 2022 này.

clothing apparel helmet coat person human long sleeve sleeve

Recommended posts for you