Art & Design

“Bình thường mới” của Duyệt Thị Đường - nhà hát cổ nhất Việt Nam

Duyệt Thị Đường bên trong Tử Cấm Thành, là một công trình kiến trúc có quy mô bề thế, với chức năng chính là nhà hát cung đình. Duyệt Thị Đường được hiểu là một ngôi nhà dành để xem biểu diễn nghệ thuật để từ đó con người chiêm nghiệm những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. 

Art & Design