Local

#ProudlyVietnamese: Giá trị giữa những vũ trụ song song của ORTHO Fashion

Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa phiên bản bạn ở thế giới thực và thế giới ảo? Liệu khi dấn thân vào metaverse, bạn sẽ tạo ra một bản thể mới hay đó là hành trình tìm kiếm giá trị “hạt nhân” đích thực của mình? 

Local