Pop, Music & Film

Xem "Sơn Hậu" và yêu lại nét đẹp của nghệ thuật tuồng cổ vang bóng một thời

Tiếp nối hành trình sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa bản địa đến với thế hệ công chúng trẻ thông qua các dự án nghệ thuật và phát triển văn hóa cộng đồng, LENNGAN cùng sự đồng hành và hỗ trợ từ LOTTE giới thiệu vở diễn "Sơn Hậu - Beyond The Mountain".

Pop, Music & Film