Dictionary

L'Dictionary: [Butterfly Mark] – Chứng nhận bền vững cho người tiêu dùng xa xỉ

Christian Dior, Givenchy, Louis Vuitton đều sở hữu chiếc tem nhỏ hình cánh bướm mang tên Butterfly Mark. Đến hiện tại, ngày càng có nhiều thương hiệu xa xỉ đang cố gắng để được ghi nhận bởi dấu ấn cánh bướm xa xỉ này.

photography person portrait face head handbag bag accessories

Recommended posts for you