Dictionary

L’Dictionary: [Friend of the House] – Bạn thân thương hiệu

Ngoài đại sứ thương hiệu, một nhà mốt thời trang xa xỉ cũng cung cấp rất nhiều tài nguyên, danh phận khác cho một danh sách những ngôi sao được chọn lựa. Không phải lúc nào người tham gia vào những chiến dịch cũng là đại sứ mà đôi khi, vị trí sẽ được giao cho một cá nhân với tên gọi thân thiện: bạn thân thương hiệu.

clothing apparel shoe footwear person human

Tags

Related Articles

Recommended posts for you