Astrology

Tarot Trăng non: Đánh thức bản ngã sâu lắng

Vì Trăng non của tháng cũng là thời điểm Nhật thực ở cung Thần Nông, hãy sẵn sàng chào đón những đổi mới sâu sắc về cảm xúc, tinh thần và tâm hồn cho chặng đường phía trước.

Astrology