Documentary

Những cuộc cách tân của thời trang - Kỳ 1: Yohji Yamamoto

“Mỗi buổi sáng tôi thấy mình trong gương, hình ảnh phản chiếu lại là một ông già đã quá mệt mỏi, và tôi luôn hỏi bản thân, tôi còn muốn chiến đấu nữa không?” Yohji Yamamoto.

Documentary