Documentary

Digital Fashion (Kỳ 1) I Gặp gỡ 13+ virtual influencer nổi bật nhất thế giới hiện nay

Đây là kỷ nguyên digital fashion -  Cái gọi là thời trang kỹ thuật số mà chúng ta khởi động trong suốt thập niên qua và mơ mộng từ hơn nửa thế kỷ trước. Nó đã diễn ra và ngành công nghiệp thời trang Việt Nam đang sắp sửa bước vào. L'OFFICIEL Vietnam bắt đầu thực hiện series này cùng cây bút XU, với sự hợp tác của FACE - The Fashion Design Academy và SR Fashion Business School. Mời bạn đọc cùng theo dõi chuyên đề.

Documentary