Pop, Music & Film

Phiêu diêu cùng tiếng vĩ cầm trong phim ngắn mới nhất của Rolls-Royce

Thành công của một nghệ sĩ vĩ cầm, bên cạnh yếu tố chuyên môn và sự nỗ lực, là nguồn cảm hứng bất tận từ những người đi trước. Đó là thông điệp được Charlie Siem truyền tải trong loạt phim ngắn mới nhất của Roll-Royce.

Pop, Music & Film