Art & Design

Khoa Chim: “Hoài nghi là lực đẩy trong sáng tác của tôi”

Ở tuổi 26, nghệ sĩ thị giác Khoa Chim đã có hai triển lãm cho riêng mình. Vietnamme 1&2 thể hiện cách nhìn Việt Nam từ góc độ mới mẻ, mà theo Khoa là để tìm kiếm một Việt Nam theo cách của riêng mình.

Art & Design