Local

Sông Thương Gemstone & Jewelry x The Greenery Art đồng xây dựng trải nghiệm nghệ thuật

Sông Thương Gemstone & Jewelry là một thương hiệu gia đình chuyên kinh doanh đá quý Việt Nam với lịch sử hơn 30 năm. Trong khi đó, The Greenery Art là một thương hiệu non trẻ hơn khi mới hiện diện được khoảng 2 năm trở lại đây, chuyên tổ chức những workshop nghệ thuật dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

Local