Local

nyjahphong: Nghệ sĩ "đa nhiệm", tiếng nói trẻ của cộng đồng linh hoạt giới tính

L’OFFICIEL Việt Nam gặp gỡ và trò chuyện với Nguyễn Gia Phong (nyjahphong), người đứng sau loạt hình ảnh đầy tinh tế của Seeson hay Subtle Studios, bên cạnh đó, Phong đồng thời là cá nhân với những hoạt động mạnh mẽ cho cộng đồng LGBTQ+ trong nước

Local