L'O Love

L'O LOVE: Nếu Lady Dior không còn đủ hấp dẫn, hãy tìm đến Lady 95.22

Xin giới thiệu quý cô mới đến từ nhà mốt Pháp: Lady 95.22 Dior!

L'O Love