Pop, Music & Film

Art Director Lê Đức Hiệp: “Phim Việt quá khan hiếm những nhân vật như Thanh Sói”

Khá quen thuộc trong giới sản xuất hình ảnh, Lê Đức Hiệp chủ yếu phụ trách áp phích phim. Gần đây, anh đảm nhận thêm vai trò tạo hình nhân vật cho “Cô Ba Sài Gòn”, “Bẫy Ngọt Ngào” và “Thanh Sói”. So với hai tác phẩm trước, Hiệp đánh giá quá trình làm hình ảnh cho “Thanh Sói” nhiều gian khổ nhưng cũng “hiếm có khó tìm” ở thị trường hiện nay!

Pop, Music & Film